Obchodné podmienky

Táto webová stránka je trhovisko. Vlastník má hmotné finančné prepojenie s dodávateľom tovaru, na ktorý sa na stránke odkazuje, pretože dostáva odmenu za kliknutia na reklamu alebo za predaj výrobku (výrobkov). Nezodpovedáme za vrátenie výrobkov, podporu súvisiacu s výrobkami a ich prepravu. Ak nie ste úplne spokojní s tovarom, ktorý ste dostali, obráťte sa priamo na poskytovateľa tovaru. Táto webová stránka poskytuje sprostredkovane prostredníctvom určeného softvéru a webovej stránky určité marketingové, reklamné, propagačné a súvisiace služby. Týmito podmienkami používania sa riadi prístup používateľov k nanoshieldstore.com a jej používanie. Používatelia musia s týmito podmienkami súhlasiť pred začatím používania nanoshieldstore.com


Poskytovateľ produktu nesie plnú zodpovednosť, pokiaľ ide o vašu objednávku. Podmienky používania produktov uvedených na tejto stránke nájdete na odkaze poskytovateľa, ktorý sa nachádza nižšie:


O našej stránke


Toto je reklama a nie skutočný spravodajský článok, blog alebo aktualizácia o ochrane spotrebiteľa.


nanoshieldstore.com je prevádzkovaná profesionálmi a jej účelom je umožniť ľuďom vyžiadať si ponuky alebo informácie o výrobku alebo službe zobrazenej alebo vybranej na tejto stránke.


Služba, ktorú naša stránka poskytuje, je spojiť ľudí, ktorí sa chcú dozvedieť viac o službe, s poskytovateľmi tretích strán. Používaním našej webovej lokality chápete a súhlasíte s tým, že ste výlučne zodpovední za vlastné hodnotenia, rozhodnutia a posúdenie toho, či sa zapojíte do spolupráce s akýmikoľvek Poskytovateľmi služieb alebo budete s Poskytovateľmi služieb akokoľvek inak komunikovať.


Zásady ochrany osobných údajov


Spoločnosť nie je povinná preverovať alebo inak overovať akékoľvek informácie týkajúce sa tretích strán a/alebo používateľov, produktov alebo akejkoľvek inej funkcie súvisiacej s nanoshieldstore.com, a preto by ste mali byť opatrní a vykonávať vlastné skúmania a kontroly predtým, ako sa s kýmkoľvek spojíte prostredníctvom Služieb alebo nanoshieldstore.com alebo akokoľvek inak komunikujete.


Spoločnosť výslovne odmieta a vy výslovne zbavujete spoločnosť akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek spory, nároky, žaloby, zranenia, straty, škody a/alebo škody vyplývajúce z a/alebo akýmkoľvek spôsobom súvisiace s Tretími stranami, produktmi, službami a domena.com alebo vašou interakciou alebo jednaním s akoukoľvek Treťou stranou, vrátane, ale bez obmedzenia, akéhokoľvek konania a/alebo opomenutia Tretej strany akýmkoľvek spôsobom využívajúcej alebo spojenej so službami alebo spoločnosťou akýmkoľvek spôsobom. Používaním nanoshieldstore.com beriete na vedomie, že ste výlučne zodpovední za takéto používanie a za spojenia, interakcie, nákupy alebo akékoľvek iné kroky, ktoré vykonáte, a že všetko používanie služieb alebo nanoshieldstore.comje na vaše vlastné riziko.


Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, spoločnosť vám nepredáva, nelicencuje ani inak nesprístupňuje žiadne produkty ani služby a nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadne produkty ani služby, ktoré ste si zakúpili od akejkoľvek tretej strany, vrátane, bez obmedzenia, pokiaľ ide o akúkoľvek podporu a údržbu, poruchy, chyby, zlyhania, škody alebo náklady akéhokoľvek druhu. Informácie, ktoré nájdete na tejto stránke, majú len informatívny charakter a nenahrádzajú radu odborníka. Odkazujeme na produkty a služby, ktorých nie sme výrobcami ani priamymi dodávateľmi. Všetky ochranné známky, obrázky a autorské práva tretích strán na tejto stránke sa používajú na účely porovnávacej reklamy, kritiky alebo recenzie.


Hypertextové odkazy tretích strán


Naša webová stránka môže obsahovať hypertextové odkazy. Ak kliknete na tento hypertextový odkaz, opustíte našu webovú stránku a prejdete na webovú stránku inej spoločnosti. V tomto momente nemá spoločnosť nanoshieldstore.com žiadny vplyv na služby ponúkané danou webovou stránkou ani na metódy tejto webovej stránky. Tieto webové stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú úplne oddelené od našich zásad ochrany osobných údajov. Naše zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na údaje spracúvané spoločnosťou nanoshieldstore.com Spoločnosť nanoshieldstore.com preto nenesie žiadnu zodpovednosť za služby a/alebo webové stránky tretích strán alebo ich metódy a/alebo obsah.


Zrieknutie sa zodpovednosti za príjmy


Vlastník tejto webovej stránky má materiálne finančné prepojenie s poskytovateľmi služieb, na ktorých sa na stránke odkazuje, pretože dostáva odmenu za kliknutia na reklamy alebo za predaj produktov alebo služieb.


Kontaktujte nás


Záverom je, že aj keď je našou úlohou testovať vybrané produkty a poskytovať na ne svoj názor, sme rovnakí ako vy. Radi sledujeme technologické trendy, sme rodičia, milujeme gadgety, sme majitelia domácich zvierat, sme domáci majstri a máme vášeň pre uľahčenie nášho života prostredníctvom inteligentného nákupu.


Zmeny našich podmienok


Zásady ochrany osobných údajov