Zásady ochrany osobných údajov

Táto webová stránka je trhovisko. Vlastník má hmotné finančné prepojenie s dodávateľom tovaru, na ktorý sa na stránke odkazuje, pretože dostáva odmenu za kliknutia na reklamu alebo za predaj výrobku. Nezodpovedáme za vrátenie výrobku, podporu súvisiacu s výrobkom a jeho prepravu. Ak nie ste úplne spokojní s tovarom, ktorý ste dostali, obráťte sa priamo na poskytovateľa tovaru.


Poskytovateľ výrobku nesie plnú zodpovednosť, pokiaľ ide o vašu objednávku. Vyhlásenie(-ia) o ochrane osobných údajov produktov uvedených na tejto stránke nájdete na odkaze poskytovateľa, ktorý nájdete nižšie:


Vyhlásenie o ochrane osobných údajov


V súvislosti s vašimi údajmi máte určité práva vrátane práva namietať proti spracovaniu na základe oprávnených záujmov, profilovaniu (vrátane používania vlastných a podobných/podobných publik) a priamemu marketingu. Svoje práva môžete kedykoľvek uplatniť tak, že nám pošlete e-mail.


Ďalšie podrobnosti o našom spracovaní a vašich právach nájdete nižšie:


Chápeme, že ochrana osobných údajov je v súčasnosti pre každého používateľa internetu veľmi dôležitá. Preto by sme vás chceli o tejto záležitosti informovať. Aké údaje zhromažďujeme, ako ich zhromažďujeme, čo s týmito informáciami robíme a ako s nimi zaobchádzame: všetko sa dočítate na tejto stránke.


Spoločnosť nanoshieldstore.com kladie veľký dôraz na súkromie každého návštevníka našich webových stránok. Preto dbáme na to, aby údaje, ktoré nám zanecháte, boli úplne dôverné. nanoshieldstore.com koná v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a od 25. mája 2018 so všeobecným nariadením o ochrane údajov, pokiaľ sa na nás vzťahuje, a kalifornským zákonom o ochrane súkromia spotrebiteľov z roku 2018 (CCPA).


V súčasnosti naša webová stránka neponúka možnosť vytvárať používateľské profily, účty, komentáre ani nakupovať produkty priamo z našej webovej stránky. Neposkytujeme ani možnosť registrovať sa na odber noviniek s vašimi osobnými údajmi, ani vám neposielame žiadne novinky alebo e-maily. Iba vyplnením nášho kontaktného formulára získame vaše osobné údaje, ktoré sú však obmedzené na informácie, ktoré sami vyplníte. Používame (depersonalizované) údaje, aby sme zabezpečili správne/lepšie fungovanie našej webovej stránky. Tieto informácie zhromažďujeme prostredníctvom funkčných a analytických súborov cookie. Umiestňujeme aj marketingové súbory cookie.


Aký typ osobných údajov zhromažďujeme a spracúvame?


Naše služby používajú osobné údaje.


Ako už bolo uvedené,nanoshieldstore.comneposkytuje možnosť vytvoriť si na tejto stránke používateľský profil alebo akýkoľvek typ účtu. Taktiež nie je možné komentovať, vytvoriť si účet, kupovať produkty prostredníctvom našej webovej stránky alebo sa zaregistrovať na odber noviniek, ani vám neposielame žiadne novinky alebo e-maily. To už vylučuje, aby sa na nás vzťahoval veľmi častý dôvod zhromažďovania vašich osobných údajov.


Zhromažďovanie a spracovanie automaticky generovaných štatistických údajov.


Na zabezpečenie optimálneho fungovania webovej stránky a jej ďalšieho zlepšovania sa automaticky spracúvajú informácie o vašom používaní našej webovej stránky. Optimalizácia našej webovej lokality väčšinou súvisí s technickými úpravami, ktoré napríklad zabezpečujú správne zobrazovanie našich stránok a ich bezpečnosť a ochranu. Informácie, ktoré sa spracúvajú, pozostávajú napríklad z typu zariadenia, ktoré používate (stolný počítač, mobilný telefón, tablet), vašej IP adresy (internetová adresa vášho zariadenia, ktorá je často spojená s vašou všeobecnou polohou), prehliadača, ktorý používate, operačného systému, ktorý používate, stránok, ktoré ste navštívili na našej webovej lokalite, a miesta, odkiaľ ste prišli, než ste sa dostali na našu webovú lokalitu. Ide o depersonalizované údaje, ktoré nie je možné spätne vysledovať k vám. Tieto informácie sa zhromažďujú umiestnením analytických súborov cookie. Viac informácií si môžete prečítať v našom vyhlásení o súboroch cookie nižšie.


Zdroje osobných údajov


Vyššie uvedené kategórie osobných údajov získavame z nasledujúcich kategórií zdrojov:


Používanie vašich údajov tretími stranami


Údaje, ktoré zhromažďujeme a spracovávame, sa neposkytujú tretím stranám, pokiaľ ste nám na to nedali výslovný súhlas. Osobné údaje, ktoré ste vyplnili v kontaktnom formulári, sa nikdy neposielajú tretím stranám, pokiaľ ste nám na to nedali výslovný súhlas. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Môžete tak urobiť tak, že nás kontaktujete.
V našom vyhlásení o súboroch cookie nájdete zoznam partnerov, s ktorými zdieľame depersonalizované analytické a funkčné súbory cookie a len s vaším súhlasom údaje používané na marketingové účely a účely sociálnych médií.
Napokon, spoločnosť nanoshieldstore.com môže poskytnúť vaše osobné údaje tretím stranám, ak sme k tomu povinní na základe zákonov a predpisov alebo ak sme k tomu nútení z dôvodu súdneho sporu a/alebo v prípade, že to považujeme za nevyhnutné na ochranu našich vlastných práv."


Hypertextové odkazy tretích strán


Naša webová stránka môže obsahovať hypertextové odkazy. Ak kliknete na tento hypertextový odkaz, opustíte našu webovú lokalitu a prejdete na webovú lokalitu inej spoločnosti. V tomto momente nemá spoločnosť nanoshieldstore.com žiadny vplyv na služby, ktoré daná webová stránka ponúka, ani na jej metódy. Tieto webové stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú úplne oddelené od našich zásad ochrany osobných údajov. Naše zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na údaje spracúvané spoločnosťou nanoshieldstore.com. Spoločnosť nanoshieldstore.com preto nenesie žiadnu zodpovednosť za služby a/alebo webové stránky tretích strán alebo ich metódy a/alebo obsah.


Osobné údaje, ktoré nezhromažďujeme


Nezhromažďujeme o vás žiadne citlivé osobné údaje, ktoré zahŕňajú údaje o vašej rase alebo etnickom pôvode, náboženskom alebo filozofickom presvedčení, sexuálnom živote, sexuálnej orientácii, politických názoroch, členstve v odboroch, informácie o vašom zdraví a genetické a biometrické údaje.


Vekové obmedzenia/obmedzenia. Ak sa dozviete, že nám niekto mladší ako 18 rokov neoprávnene poskytol osobné údaje, kontaktujte nás a my okamžite podnikneme kroky na vymazanie takýchto informácií.


Spoločnosť nanoshieldstore.com navrhuje dohliadať na deti pri používaní webovej stránky. nanoshieldstore.com nezodpovedá za dôsledky prístupu detí na webovú stránku.


Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?


Údaje, ktoré sa zhromažďujú automaticky (teda štatistické a marketingové), neukladáme, ale len priamo odovzdávame. U prijímajúcej strany si môžete overiť, ako dlho sa tieto údaje uchovávajú. Viac informácií o tom nájdete v našom vyhlásení o súboroch cookie.


Vaše osobné údaje odoslané prostredníctvom kontaktného formulára uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené a spracované na prvom mieste. Vaše osobné údaje môžu byť často vymazané hneď po tom, ako sme sa zaoberali vašou otázkou alebo pripomienkou. Iba v prípade, že nám to ukladá zákonná povinnosť alebo ak to potrebujeme na obhajobu našich záujmov (napríklad v prípade sporu medzi vami a nami), budeme vaše osobné údaje uchovávať dlhšie.


Ako sú vaše osobné údaje chránené?


Spoločnosť nanoshieldstore.com robí všetko, čo je v jej silách, aby zabezpečila bezpečné uloženie zhromaždených údajov. Preto máme niekoľko veľmi šikovných technických pracovníkov, ktorí sa vždy zaoberajú technickými a organizačnými opatreniami, ktoré to umožňujú. Robíme to preto, aby sme vaše údaje chránili pred stratou alebo akýmkoľvek nezákonným spracovaním.


Vyhlásenie o súboroch cookie


Súbory cookie a iné podobné technológie používame na pomoc pri poskytovaní služieb, na reklamu pre vás a na analýzu toho, ako používate naše služby a či sa vám zobrazujú reklamy. Na podobné účely umožňujeme používanie sledovacích technológií aj tretím stranám. Aby sme sa uistili, že vaša skúsenosť s našou webovou stránkou je čo najpríjemnejšia a najpozitívnejšia.


Na čo používame súbory cookie?


Súbory cookie používame na niekoľko rôznych účelov:


Nižšie si môžete prečítať, čo presne robia súbory cookie v týchto kategóriách. Môžete si tiež prečítať, ktoré spoločnosti môžu umiestniť súbory cookie do vášho počítača, tabletu alebo telefónu, keď navštívite našu webovú lokalitu, pretože nie vždy to robíme sami. Niekedy využívame služby iných spoločností a tie umiestňujú súbory cookie. Dobrým príkladom je spoločnosť Google. Spoločnosť Google nám ponúka produkty, ktoré môžeme používať na meranie počtu návštevníkov na našej webovej lokalite, a dodáva nám niektoré reklamy. Aby to mohli robiť, musia umiestniť súbor cookie.


Ak cookie umiestni iná spoločnosť, odkážeme vás prostredníctvom odkazu na jej vyhlásenie o ochrane osobných údajov alebo vyhlásenie o súboroch cookie. Takto si môžete sami prečítať, čo tieto spoločnosti robia so súbormi cookie, ktoré umiestňujú.


Súbory denníka: Informácie zhromažďujeme prostredníctvom súborov denníka servera, ale aj nasadením sledovacích technológií na stránke, ako sú napríklad pixelové značky. Robíme to na analýzu trendov, sledovanie zapojenia používateľov a interakcie s webom a príslušnými službami. Typ zhromažďovaných informácií môže zahŕňať adresy internetového protokolu (IP), ktoré poskytovateľ internetových služieb pridelil vášmu zariadeniu. IP adresy zhromažďujeme na obmedzený čas a na konkrétne účely. Jedným z nich je lepšie pochopenie vašej geografickej polohy (krajiny, regiónu a jazyka), a teda možnosť poskytovať služby vo vašom vlastnom jazyku a relevantné pre miesto vášho pôvodu. Po druhé, používame automatizované nástroje na analýzu adries IP a označovanie tých, ktoré sú podvodné.


Informácie, ktoré dostávame od tretích strán EÚ


Podobne ako mnohé internetové služby, aj táto stránka a služby sú prevádzkované a poskytované v spolupráci, synchronizácii a interakcii s tretími stranami vrátane partnerov, pridružených spoločností a iných tretích strán. S cieľom umožniť a uľahčiť takúto synchronizáciu môžeme od tretích strán prijímať informácie, ako je interný identifikátor používateľa, ktorý náš systém generuje pre každé kliknutie (nie je to jedinečný identifikátor), a súhrn akcií, ktoré ste vykonali (kliknutie, zobrazenie stránky, registrácia atď.).


S výnimkou prípadov a špecifického použitia a účelov opísaných v týchto zásadách ochrany osobných údajov neuchovávame informácie spôsobom, ktorý by nám umožnil vašu osobnú identifikáciu. Preto žiadosť o prístup k vašim informáciám, ich úpravu alebo vymazanie možno spracovať len v prípadoch, keď ste takéto informácie poskytli alebo využili službu, ktorá zahŕňala zhromažďovanie osobných informácií. V takom prípade, ak chcete skontrolovať, upraviť alebo vymazať osobné údaje, ktoré môžeme uchovávať, kontaktujte nás a požiadajte o ich kontrolu, úpravu alebo vymazanie. Spracovanie vašej žiadosti môže trvať až 30 pracovných dní.

Odstránenie a/alebo vypnutie súborov cookie


Môžete sa rozhodnúť neprijímať žiadne súbory cookie na našej webovej lokalite a iných webových lokalitách. Bohužiaľ, nemôžeme vypnúť súbory cookie za vás; musíte to urobiť sami. Upozorňujeme, že keď sa rozhodnete neprijímať súbory cookie, nemôžeme zaručiť, že vám naša webová lokalita bude správne fungovať.


Ak používate naše služby prostredníctvom prehliadača, môžete súbory cookie obmedziť, zablokovať alebo odstrániť prostredníctvom nastavení webového prehliadača. Viac informácií o tom, ako spravovať a odstraňovať súbory cookie v rôznych internetových prehliadačoch, nájdete aj na stránke http://www.aboutcookies.org. Máte tiež možnosť kedykoľvek zmeniť svoje preferencie týkajúce sa súborov cookie a odvolať svoj súhlas pomocou Nastavení súborov cookie. Toto Centrum preferencií ochrany osobných údajov poskytuje aj podrobnejšie informácie o tretích stranách, ktoré umiestňujú súbory cookie na našu stránku.


Ak chcete získať viac informácií o tejto praxi a poznať svoje možnosti, ako tieto spoločnosti tieto informácie nepoužívajú a ako sa odhlásiť zo sledovania väčšiny tretích strán, môžete ísť na stránku:


http://www.networkadvertising.org/choices/
or
http://www.aboutads.info/choices/


Práva subjektu údajov v EÚ


Všetky osobné údaje, ktoré zhromažďujeme podľa týchto zásad ochrany osobných údajov, sa spracúvajú a zaobchádza sa s nimi v súlade s nariadením GDPR. Ako používateľ so sídlom v EÚ môžete:


Prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame. Budeme vás musieť požiadať o poskytnutie určitých poverení, aby sme sa uistili, že ste tým, za koho sa vydávate. Ak zistíte, že osobné údaje nie sú presné, úplné alebo aktualizované, poskytnite nám potrebné informácie na ich opravu. Ak chcete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, kontaktujte nás. Požiadať o vymazanie alebo obmedzenie prístupu k vašim osobným údajom. Ak uplatníte jedno (alebo viac) z vyššie uvedených práv v súlade s ustanoveniami podľa zákona, môžete požiadať o informovanie, aby tretie strany, ktoré majú vaše osobné údaje, v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov konali zodpovedajúcim spôsobom. namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu v prípade, že sa vaše osobné údaje používajú na takýto účel. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu osobných údajov.


Nediskriminácia


Nebudeme vás diskriminovať za uplatnenie ktoréhokoľvek z vašich práv podľa CCPA. Pokiaľ to nie je povolené v CCPA, nebudeme:


Táto webová stránka nie je určená deťom. Ak sa chcete zaregistrovať a používať túto webovú stránku, musíte byť starší ako 13 rokov. V dôsledku toho vedome nezhromažďujeme informácie od detí mladších ako 13 rokov. Ak sa dozvieme, že informácie boli zhromaždené od dieťaťa mladšieho ako 13 rokov, tieto informácie čo najskôr odstránime. Odporúčame, aby si maloleté osoby vo veku od 13 do 18 rokov pred používaním tejto webovej lokality alebo odosielaním informácií o sebe alebo o komkoľvek inom prostredníctvom internetu vyžiadali a získali súhlas svojich rodičov.


Zverejňovanie informácií o nesledovaní


Na zhromažďovanie informácií o vašich návštevách v priebehu času a na webových stránkach tretích strán alebo iných online službách môžeme používať aj technológie sledovania. Ak chcete získať viac informácií o tejto praxi a poznať svoje možnosti, ako tieto informácie nepoužívať a ako sa odhlásiť z väčšiny sledovaní tretích strán, môžete ísť na stránku:


http://www.networkadvertising.org/choices/
or
http://www.aboutads.info/choices/


Prístup, zlepšenie a prenosnosť vašich údajov


Ak chcete vedieť, ktoré vaše osobné údaje máme uložené, môžete zaslať žiadosť prostredníctvom našej kontaktnej stránky. Je to možné len v prípade osobných údajov, ktoré zhromažďujeme. Údaje, ktoré iba spracúvame, nie je možné spätne požadovať. To znamená, že jediné údaje, ku ktorým môžete mať prístup, sú údaje, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom kontaktnej stránky. Ak chcete uplatniť akékoľvek zmeny v požadovaných údajoch, môžete o tom informovať nášho pracovníka, ktorý vám pomohol s požiadavkou. Môžete od neho požadovať, aby spoločnosť nanoshieldstore.com vaše údaje zmenila, zlepšila, doplnila, vymazala alebo iným spôsobom odstránila.


Máte tiež právo, aby vám boli poskytnuté osobné údaje, ktoré ste poskytli, v bežnej, štruktúrovanej a čitateľnej forme a aby ste si tieto údaje následne sami preniesli. Platí tu rovnaký postup: svoju žiadosť nám môžete zaslať prostredníctvom kontaktnej stránky. nanoshieldstore.com odpovie na vašu žiadosť do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch má spoločnosť nanoshieldstore.com zákonné právo odpovedať na vašu žiadosť do troch mesiacov, napríklad ak je žiadosť veľmi zložitá. V takom prípade vám spoločnosť nanoshieldstore.com dá vedieť do jedného mesiaca.


Ak spoločnosť nanoshieldstore.com vašu žiadosť zamietne, oznámime vám to písomne.


Obmedzenie zodpovednosti


Za žiadnych okolností, okrem iného vrátane nedbanlivosti, nenesieme zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, osobitné alebo následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo nemožnosti používať stránku alebo materiály či funkcie na našej stránke, a to ani v prípade, že sme boli na možnosť takýchto škôd upozornení.


Môžem odmietnuť použitie svojich osobných údajov?


Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, keď nás kontaktujete, potrebujeme, aby sme mohli odpovedať na vašu otázku alebo pripomienku. Na anonymné podania nemôžeme reagovať.


Žiadne iné osobné údaje nepoužívame. Ako už bolo uvedené, nanoshieldstore.com neposkytuje možnosť vytvoriť si na tejto stránke akýkoľvek druh účtu. Taktiež nie je možné komentovať, ani kupovať produkty prostredníctvom našej webovej lokality. Na tejto webovej lokalite sa tiež nie je možné zaregistrovať na odber noviniek a neposielame vám žiadne novinky ani e-maily.


Používanie depersonalizovaných údajov, ktoré spracúvame na funkčné a analytické účely, nie je možné odmietnuť inak ako úplným zablokovaním používania súborov cookie vo vašom webovom prehliadači. Viac informácií o tom nájdete v našom vyhlásení o súboroch cookie.


Prijatie podmienok


Potvrdzujete, že ste si prečítali túto zmluvu a súhlasíte so všetkými jej podmienkami. Používaním webovej lokality nanoshieldstore.com alebo jej služieb súhlasíte s tým, že sa budete riadiť touto zmluvou. Ak nesúhlasíte s dodržiavaním podmienok tejto zmluvy, nie ste oprávnení používať webové stránky a ich služby ani k nim pristupovať.


Zmeny v zásadách ochrany osobných údajov


Tieto zásady ochrany osobných údajov sa môžu z času na čas zmeniť. Zákony, nariadenia a priemyselné normy sa vyvíjajú, čo môže spôsobiť, že tieto zmeny budú potrebné, alebo môžeme vykonať zmeny v našom podnikaní. Toto vyhlásenie sa môže zmeniť bez toho, aby boli naši návštevníci aktívne informovaní. Preto vám odporúčame pravidelne navštevovať túto stránku a zistiť, či sa od vašej poslednej návštevy niečo nezmenilo.